Ingen fortræning

Tri på Tyren afvikles i et fredet område ejet af Naturstyrelsen. For at beskytte området er ekstraordinært givet tilladelsen/dispensationen til afholdelse af stævnet i Bastrup Sø med følgende begrænsninger:

  • Der må ikke foretages organiseret triatlontræning med udgangspunkt fra området ved Bastruptårnet både før og efter stævnet. Naturstyrelsen henviser træning til svømmebanen i Furesøen ud for Furesøbad.
  • Der fastsættes et deltagermaksimum på 800 deltagere på dagen.

Hvis Naturstyrelsen erfarer, at der foretages triatlontræning, så kan tilladelse til afvikling af fremtidige stævner helt tilbagekaldes.

Ganløse Tri-Center og Dansk Triatlon Forbund opfordrer på det kraftigste til at dette overholdes, da det ellers betyder at der fremover ikke kan afholdes det unikke Tri på Tyren. Dansk Triatlon Forbund vil indskærpe dette overfor sine medlemsklubber.