Ruter


Denne side beskriver svømme-, cykel og løberute for Tri på Tyren. Se også interaktivt Google-map nederst på siden.

Oversigtskort

TPT Ruter 1

 

Svømmeruten

Ved Tri på Tyren er der enkeltstart, hvor startlisten er offentliggjort før stævnet, så rækkefølgen af deltagerne er kendt forud. Rækkefølgen er også slået op ved stævnekontoret. Det er vigtigt, at deltageren møder frem til sin starttid. Nås dette ikke er det op til svømmedommeren/- overdommeren, at afgøre om man kan starte på et senere “timeslot”.

Der svømmes med enkeltstart på trekant-bane i åbent vand i Bastrup sø. Der svømmes en omgang som vist på nedenstående billede.

SvommebaneAtleter skal være forberedt på at våddragt både kan være påbudt eller forbudt afhængig af vandtemperaturen.
OBS: Der kan være krav om våddragten har lange ærmer og lange ben.
Krav til våddragt annonceres af overdommeren før start.

Ved vandtemperatur under 16 er det påbudt med våddragt (jf. DTriF konkurrence-regler).

 

 

Der er to svømmeruter:

  • 375 m for Aspirant og Ungdom A.
  • 750 m for Ungdom B, Elite, Age-group.

Startnummer bliver påført med vandfast tusch på hånden i stævnekontoret ved check-in.

Cykelruten

Rundstrækning på 11.6 km (Tyrens rute), der køres igennem to omgange:
Bastrup-Nymølle-Ganløse-Bastrup

Mere uddybende: Stengårdsvej – Ganløsevej – Bastrupvej – Nymøllevej – Kalværksvej – Farumvej – Lyngevej – Ganløsevej.

Kun højre sving på hele ruten, og der er færdselsregulering af trafikken på ruten.

Rutens nordlige del, som er Bastrupvej, ensrettes i kørselsretningen fra Bastrup til Nymølle og videre af Nymøllevej og Kalkværksvej frem til krydset ved Farumvej. På rutens sydlige del, som er Farumvej frem til Ganløse, rute 233 (Lyngevej og Ganløsevej) frem til Bastrup, etableres standsningsforbud. (Tilladelse hertil er givet af Nordsjællands Politi)

Ud over det angivne er ingen yderligere færdselsreguleringer tilladt og deltagerne skal overholde færselsloven og efterkommer anvisninger fra officials i gule veste på ruten, samt Politihjemmeværnet. Specielt ved de farlige højresving (se rutekortets angivelse af “højresving på ruten – giv agt” herover) skal der vises speciel opmærksomhed fra atleternes side til den øvrige trafik.

I alt 23,2 km.

På cykelruten er der mange steder dobbelt fuldt optrukne linier midt på kørebanen. Det medfører ”rødt kort”, hvis disse overskrides. Der køres ikke på lukket rute, så færdselsreglerne skal overholdes.

Startnummer påføres cykelhjelm og bagbremsekabel i form af selvklæbende labels, som udleveres i startposen.

Cykelrute med højdeprofil:

Rute for Tri på Tyren med højdeprofil

Rute for Tri på Tyren med højde profil

Løberuten

Ud og hjem rute ad stien langs nordsiden af Bastrup Sø mod øst.

Der er to distancer:

  • 2,5 km (Ud og hjem) for Aspirant og Ungdom A.
  • 5,0 km (Ud, hjem, ud, hjem) for Ungdom B, Elite, Age-group.

Startnummer udleveres ved check-in og skal være synligt på maven under løbet.


Vis Tri på Tyren på et større kort