Stævneplads og skiftezone

Herunder er oversigter over stævnepladsen og skiftezonen.
Som deltager er det vigtigt at du sætter dig ind i hvordan du kommer igennem løbet på den mest optimale måde. Vedlagte oversigter er en hjælp til at du allerede inden kan orientere dig om forholdene.

Stævnepladsen

Al henvendelse starter i Check In der også fungerer som stævnekontor og evt. spørgsmål i forbindelse med stævnet.

TPT Stævnepladsen

 

 

 

 

 

 

(Klik på billedet for at se en større udgave).

Skiftezonen

Skiftezonen er nu godkendt af overdommeren fra Dansk Triathlon Forbund.
For første gang er denne designet mere  fair for alle deltagere, således at alle deltagere nu skal løbe lige langt med cykel ved skiftene.

Skitse af skiftezonen

 

 

 

 

 

(Klik på billedet for at se en større udgave).